Sonoff RF Bridge 433MHz

Sonoff RF Bridge + Tasmota

October 8, 2019 gg 1

I have purchased for quite good price Sonoff RF Bridge 433MHz device. The idea was to replace combo Wemos mini + RX/TX 433Mhz with custom […]

ESP8266 DS18B20

DS18B20 + ESP8266 + ESPEasy

September 3, 2019 gg 0

I would like to introduce ESPEasy firmware. So far every sensor and communication was done by using Arduino and coding communication with ESP8266 to have […]

Arduino IDE Software

Arduino podstawy cz. 1

March 30, 2016 gg 0

Aby zacząć realizować swoje projekty potrzebujemy podstawową wiedzę na temat oprogramowania i sprzętu, którego będziemy używać. Postaram się przybliżyć co warto zainstalować i jak wgrać pierwszy […]